ความรู้

โลหะใดปลอมแปลงหรือไม่

สามารถทำปลอมโลหะทุก อย่างไรก็ตาม โลหะทั่วไปประกอบด้วย: คาร์บอน โลหะผสม และ เหล็กสแตนเล เหล็กเครื่องมือยากมาก อลูมิเนียม ไทเทเนียม ทองเหลืองและทองแดง และโลหะผสมอุณหภูมิสูงซึ่งประกอบด้วยโคบอลต์ นิกเกิล หรือโมลิบดีนัม โลหะแต่ละคนมีลักษณะความแข็งแรงหรือน้ำหนักแตกต่างกันที่ดีที่สุดใช้กับเฉพาะส่วนตามที่กำหนดโดยลูกค้า

Jingjiang Jinlun เครื่องผลิต Co. , Ltd

S