ความรู้

การจำแนกอุณหภูมิหลายประเภท

การตีเป็นวิธีการที่สำคัญในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตเป็นวิธีหนึ่งในการใช้ความดันในการแปรรูปโลหะ ในขั้นตอนนี้เราจะใช้ความดันในการเปลี่ยนรูปร่างของช่องว่างโลหะหรืออาจมีรูปร่างที่สอดคล้องกับการตรวจสอบแรงยึดที่ต้องการ ในขั้นตอนการตีหล่อจะมีโครงสร้างเม็ดละเอียดซึ่งจะทำให้สมบัติทางกายภาพของโลหะดีขึ้น การออกแบบที่ถูกต้องและการปลอมที่ยอดเยี่ยมช่วยให้อนุภาคไหลไปในทิศทางของแรงดันของสายการผลิตเมื่อใช้งาน


ความรู้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

Jingjiang Jinlun เครื่องผลิต Co. , Ltd

S