ความรู้

จำนวนผู้ว่าจ้าง โดยอุตสาหกรรมปลอม

จากชายฝั่งชายฝั่งประมาณ 45,000 คนถูกว่าจ้าง โดยอุตสาหกรรมปลอมในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เนื่องจากกระบวนการตีโลหะที่ทันสมัยเป็นทุนเข้มข้น (ต้องใช้อุปกรณ์หนักสำหรับผลิตและคนทำงาน และรักษามันมากมาย), ส่วนใหญ่ปลอมพืชมีธุรกิจขนาดเล็กซึ่งจ้างโดยทั่วไประหว่างแต่ละ พนักงาน 50-500 มีไม่กี่ สิ่งอำนวยความสะดวกขนาดใหญ่พนักงานมากกว่า 1000 คน

 


คู่ของ: ไม่ใช่

ถัดไป: ขนาดใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการปลอม

จิงเจียงนลุเครื่องจักรการผลิต Co., Ltd

S