ความรู้

การใช้งานท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง

ตอน: 1 เมื่อการไหลของของเหลวในท่อเปลี่ยนแปลง เช่นเพิ่ม หรือลดของความเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ จำเป็นต้องใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน

2 ทางเข้าของปั๊ม เพื่อป้องกันการเกิดโพรง ต้องใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน

3 ด้วยเครื่องมือ เช่นมิเตอร์วัดการไหล การควบคุมวาล์วข้อต่อ เพื่อให้พอดีกับตัวเครื่องมือ ยังต้องใช้ท่อเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกัน


Jingjiang Jinlun เครื่องผลิต Co. , Ltd

S